Omrin- Samen Halen We Alles Er Uit

Ruim 175.000 huishoudens bewuster hun afval laten scheiden

Omrin is inzamelaar en verwerker van afval. De organisatie verwerkt het huishoudelijk afval van bijna 800.000 huishoudens en vele bedrijven in 18 Friese, 2 Groningse, 6 Noord-Veluwse en 6 Zuid-Hollandse gemeenten. Eind 2019 is Omrin door een vakjury verkozen tot het duurzaamste bedrijf van Nederland!

Vraag van de klant:

De opgave waar Omrin voor staat en onze hulp bij heeft gevraagd is: Hoe halen we de komende jaren de VANG doelstelling van de landelijke overheid? Deze luidt: 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van het huishoudelijk afval in 2020. Per gemeente zijn de getallen verschillend, maar de landelijke doelstelling is wel dé leidraad.

De aanpak:

De door ons geformuleerde communicatiedoelstelling: De doelgroep weet welk afval door voorscheiding behouden kan worden als grondstof, bijvoorbeeld door het niet in de Sortibak te gooien, maar naar daarvoor bestemde containers of milieustraten te brengen. Een hele uitdaging omdat je niet alle factoren kunt beïnvloeden.

Voorwaarde was dat de campagne 70% online en 30% offline ingezet zou worden, waaronder een event in een aantal gemeenten en advertenties op de gemeentepagina in de regionale huis-aan-huisbladen.

Het resultaat

Voor online hebben we 5 thema’s benoemd en die in 24 video’s uitgewerkt. Dat heeft 6.592.581 vertoningen gegenereerd in Friesland en Groningen.Via Google Ads en YouTube is getarget in 17 gemeenten met in totaal 5.842.981 vertoningen.

Offline is er in 13 verschillende huis-aan-huisbladen geadverteerd en er zijn 749.600 vertoningen gerealiseerd. In 2018 was dit 312.700 (bron NDC Mediagroep en Actief Media).